ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА І ЛЮДИНИ
МОН УКРАЇНИ ТА
НАН УКРАЇНИ
вул. Преображенська, 3, м. Одеса, 65082 Україна
eksvar@ukr.net
PHYSICAL-CHEMICAL INSTITUTE
FOR ENVIRONMENT AND
HUMAN PROTECTION OF
MES OF UKRAINE AND
NAS OF UKRAINE
3 Preobrazhenska str. Odessa, 65082 Ukraine
eksvar@ukr.net


Відділ №1. Локалізація і уловлювання зварювальних аерозолів
Основные публикации (The basic publications):

Завідуючий відділом: Володимир Іванович Вишняков, доктор фіз.-мат. наук

Відділ №1 «Локалізації та уловлювання зварювальних аерозолів», як науковий підрозділ при ФХІЗНСіЛ, створений у 1992 році на базі Інженерного центру «Екологія в зварювальному виробництві (EKSVAR)» (заснований у 1985 році), завідувач – організатор, професор, доктор хімічних наук А .А. Еннан керував відділом більше 20 років. За цей час, при виконанні сформульованих академіком Б. Є. Патоном завдань, пов'язаних з розробкою ефективних методів і засобів захисту навколишнього середовища, під керівництвом професора А.А. Еннана була створена наукова школа, що виконує дослідження фізико-хімічних властивостей зварювального аерозолю. В основу роботи відділу було покладено головний принцип підготовки та виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) - суть якого полягає в поєднанні глибоких теоретичних досліджень з прикладними розробками в інтересах виробництва.

Відділ «Локалізація та уловлювання зварювальних аерозолів» перейняв наукову естафету у Інженерного центру «Екологія в зварювальному виробництві», і його основним пріоритетом стало рішення задач спрямованих на розробку методів, а також засобів захисту зварників, робочих суміжних професій і навколишнього середовища - сьогодні вкрай необхідних, тому що на підприємствах зварювального виробництва, зварювальний аерозоль є основним шкідливим фактором. Згідно з даними Інституту медицини праці (м. Київ), кількість професійних захворювань серед зварювальників в Україні щороку зростає на 60 ÷ 100 чоловік. Більше половини з них (61,2%) мають захворювання органів дихання і різні патології, пов'язані з вдиханням частинок і газів зварювального аерозолю. Крім того підприємства судно - і машинобудування та будівельної індустрії України викидають в атмосферу десятки тисяч тон частинок зварювального аерозолю.

Основні досягнення Інженерного центру «Екологія в зварювальному виробництві» це розроблені та реалізовані в оригінальних установках, передові методи уловлювання і нейтралізації зварювального аерозолю. Наприклад, в установках УФП1-У2М і УФП2-УХЛ4 встановлений фільтруючий елемент з каландрованою робочою поверхнею, що забезпечує ефективний поверхневий механізм фільтрації аеродисперсних частинок через поверхневий шар осаду.

У недавні часи, ідея застосування механізму автофільтраціі була успішно реалізована співробітниками відділу «Локалізація та уловлювання зварювальних аерозолів» при створенні фільтровентиляційних установок нового покоління, в яких використовується в якості фільтруючого елемента, система проточних сітчастих електродів з наведеним електричним полем. На поверхні сітчастих електродів в процесі роботи установки, через короткий відрізок часу, утворюється поверхневий шар, що фільтрує з високою ефективністю уловлювання (η = 99%) від аерозольних часток. Такий метод очищення можна застосовувати не тільки при зварювальних або будівельних роботах, а й при очищенні повітря на інших підприємствах важкої промисловості. На сьогоднішній день розроблено два типи установок з сітчастими фільтрами - плоскою і циліндричною конструкціями, які захищені патентами України.

Сьогодні співробітниками відділу «Локалізація та уловлювання зварювальних аерозолів» проводяться фундаментальні і прикладні дослідження в галузі освіти, уловлювання, нейтралізації і утилізації зварювальних аерозолів, в тому числі:

Протягом багатьох років відділ співпрацює з найбільшими науковими організаціями України та зарубіжжя: