ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА І ЛЮДИНИ
МОН УКРАЇНИ ТА
НАН УКРАЇНИ
вул. Преображенська, 3, м. Одеса, 65082 Україна
eksvar@ukr.net
PHYSICAL-CHEMICAL INSTITUTE
FOR ENVIRONMENT AND
HUMAN PROTECTION OF
MES OF UKRAINE AND
NAS OF UKRAINE
3 Preobrazhenska str. Odessa, 65082 Ukraine
eksvar@ukr.net


Відділ №2. Теоретични основи розробки засобів індивідуального захисту

Завідуюча відділом: Наталія Миколаївна АБРАМОВА.

Відділ створений як окремий науковий підрозділ у структурі інституту, в 1992 р. на основі кафедри хімічних методів захисту навколишнього середовища (КХМЗНС) Одеського держуніверситету імені І.І.Мечникова та Інженерного центру «Екологія в зварювальному виробництві (EKSVAR)» (заснованих вперше в СРСР з ініціативи А.А.-А. Еннана в 1973 і 1985 рр. відповідно), основним напрямком діяльності яких була розробка колективних та індивідуальних засобів захисту органів дихання (ЗІЗОД) людини.

Сьогодні основні напрямки науково-дослідної роботи відділу визначаються Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та Переліком пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 (Постанова Кабінету Міністрів України № 942 від 07.09.2011): «Цільові Дослідження з питань гармонізації системи "людина - світ" і створення новітніх технологій покращення якості життя», в тому числі «Теоретичні основи розробки сорбційно-фільтруючих матеріалів і низькотемпературних каталізаторів знешкодження токсичних газів і парів; протиаерозольних, протигазових і газопилозахисних респіраторів різного функціонального призначення на їх основі»

В даний час відділ є провідним в Україні в області розробки, експертної оцінки та виробництва легких ЗІЗОД (респіраторів): співробітниками відділу вперше в Україні розроблено типоряд легких протипилових, протигазових і газопилозахисних респіраторів, призначених для захисту органів дихання від впливу токсичних аеродисперсних частинок різного походження ( пил, дим, туман), в тому числі радіоактивних; парів органічних сполук і отрутохімікатів; газоподібних кислих з'єднань і парів (HF, HСl, SiF4, SO2, SO3…), основних з'єднань (NH3 і пари азотовмісних підстав); озону, фосфіну, які з успіхом використовуються працівниками практично всіх галузей промисловості, агропромислового комплексу, охорони здоров'я та ін. Всього на дослідному виробництві ЗІЗ інституту виготовляється відповідно до технічних умов 20 найменувань ("Лепесток-210", "Акація", "Антарес", "Лан", "Сніжок", "Клен", "Мрія", "Одіссей", "Зварник", "ЕОЛ" та ін.) 40 модифікацій (А, В, К, Е, Е-озон) респіраторів.

Розпочаті в далекі тепер вже 70-ті роки минулого століття НДДКР ніколи не припинялись. Наприклад, коли на підприємствах по виробництву графіту і коксохімічної галузі промисловості України, де зайнято близько 30 тис. працівників, виникла потреба в ефективних ЗІЗОД, що забезпечують захист від токсичних аеродисперсних частинок, газів і парів різної хімічної природи (NH3, аміни, SO2, NO2, СО, H2S, HCN, пари H2SO3, а також бензапірену онкогенної дії), співробітниками ФХІЗНСІЛ за участю працівників Авдіївського КХЗ був розроблений типоряд функціональних легких респіраторів «ЕОЛ» з поліпшеними захисними і експлуатаційними властивостями, споряджених хемосорбентами кислих та основних газів (парів) з індикацією «спрацьовування» динамічної поглинальної ємності та каталізатором реакції низькотемпературного окиснення оксиду вуглецю (ІІ), а також комплексний засіб індивідуального захисту органів дихання, обличчя та слуху.

Респіратори ФХІЗНСІЛ різного функціонального походження, розроблені з урахуванням специфіки умов їх експлуатації, застосовуються вже кілька десятиліть при виробництві кольорових металів, хімічної продукції, графіту, цементу, керамзиту та будівельних сумішей, зварюванні металів, перевалюванні та зберіганні зерна тощо. Завдяки накопиченому при цьому досвіду був розроблений комплект засобів індивідуального захисту (КЗІЗ) зварників та робочих суміжних професій від шкідливих виробничих факторів (механічні пошкодження, іскри і бризки розплавленого металу, випромінювання тепла, токсичні гази і пари, аеродисперсні частинки), у складі котрого сезонні костюми зварника (КЗ) і протигазовий гігієнічний комплект (ПГК), адаптовані до мікрокліматичних умов робочої зони; захисний жилет, фартух, рукавиці, краги, замінні рукави, сумісні з рукавицями; газопилозахисний респіратор «Мрія». Згадані засоби індивідуального захисту відповідають функціональним, експлуатаційним, ергономічним і гігієнічним вимогам. Критерієм досконалості і надійності їх конструкції є анатомічність крою одягу, типізація, уніфікація та мінімізація кількості деталей, застосування сучасних конструкційних матеріалів, які мають відповідні умовам експлуатації товщину, поверхневу щільність, стійкість до стирання, міцність на розрив та роздир, повітро- і паропроникність, гігроскопічність (у випадку ПГК і респіратора «Мрія», крім зазначеного, – захисну ефективність і динамічну поглинальну ємність іонообмінних нетканих матеріалів, фільтруючих і сорбційно-фільтруючих матеріалів, активність низькотемпературного каталізатора, на застосування яких у складі ЗІЗ є дозвіл Міністерства охорони здоров’я України).

Кращі технічні характеристики КЗ, у порівнянні з відомими прототипами, одержані завдяки оригінальній конструкції комір-стійки, що захищає шию від бризок розплавленого металу і іскор, застосуванню вставок різної конструкції для видалення вологи та надлишкового тепла шляхом вентиляції підодягового простору, розташуванню накладок на поличках, рукавах і чильній частині брюк з метою збільшення строку експлуатації КЗ в ~1,5 рази і використанню ПГК, призначеного для захисту тулуба зварника (робочих суміжних професій) від дії токсичних газів і продуктів їх гідролізу.

Проблема державного значення – попередження загибелі і збереження здоров'я цивільного населення України в умовах і під час ліквідації НС вирішувалась послідовно: вперше в Україні у 2009-2014 рр. розроблено типоряд респіраторів (протипилових і газопилозахисних) та саморятівників для дітей різних вікових груп «Малятко» (5−7 років), «Школярик» (7-13 років) та «Юнь» (14-17 років), а також засоби захисту тулуба і евакуації постраждалих із зони НС; у 2014-2015 рр. – термостійкі саморятівники для дорослих з природною і примусовою подачею повітря у підшоломний простір, споряджені волокнистими фільтрами кислих і основних газів з індикацією «спрацьовування» динамічної поглинальної ємності та каталізатором низькотемпературного окиснення оксиду вуглецю (ІІ).

Ефективність і надійність розроблених ФХІЗНСІЛ засобів індивідуального захисту – результат багаторічних науково-дослідних та дослідно-конструкторських вишукувань його співробітників, використання сучасних матеріалів, впровадження передових технологій.